ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΟ Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ)

ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΟ Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ)

Τυπικά, το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ) παρουσιάζεται αργά στην εφηβεία ή στην πρώιμη ενηλικίωση και σπάνια μετά την ηλικία των 50 ετών. Σχεδόν διπλάσιες γυναίκες πάσχουν με ΣΕΕ σε σχέση με τους άνδρες. To ΣΕΕ είναι μια χρόνια πάθηση, η οποία προκαλεί κοιλιακό άλγος, κράμπες, δυσκοιλιότητα και/ή διάρροια, τυμπανισμό και/ή φουσκώματα. Άλλα συμπτώματα μπορούν να συμπεριλάβουν μία αλλαγή στη συχνότητα ή εμφάνιση εντερικών κενώσεων, αισθήματα ανεξέλεγκτης παρόρμησης να έχετε κένωση και ανικανότητα /δυσκολία στην κένωση κοπράνων.

https://www.youtube.com/watch?v=X9UgPVIlbj8&t=8s

Ένας καλά ισορροπημένος γαστρεντερικός σωλήνας είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη διαχείριση και πρόληψη της έναρξης εξάρσεων του ΣΕΕ και την ανακούφιση των συμπτωμάτων του ΣΕΕ. Τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί το DETOXNER® IBS.

Τα έντερά σας περιέχουν δισεκατομμύρια μικρόβια, ωφέλιμα και βλαβερά. Κανονικά αυτή η εντερική χλωρίδα είναι καλά ισορροπημένη. Ωστόσο, το ΣΕΕ διαταράσσει την ισορροπία: οι εντερικές κενώσεις γίνονται ακανόνιστες, η εντερική σας δραστηριότητα επηρεάζεται, όπως και το επίπεδο υγρασίας και η ικανότητα καθοδήγησης των κοπράνων σας.

Tο DETOXNER® IBS είναι ένα υψηλής ποιότητας βιοδραστικό προϊόν, το οποίο τάχιστα βελτιστοποιεί την εντερική σας λειτουργία και ανακουφίζει τα συμπτώματα του ΣΕΕ. Μπορείτε να παρατηρήσετε τη δράση του DETOXNER® IBS μόλις σε μία ημέρα.